موسسات مالی

شرکت بیمه حافظ

تاریخ پروژه: فروردین ماه 1392
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه و سخت افزار رایانه و تجهیزات دوربین مداربسته و قرارداد پشتیبانی ... جزئیات پروژه