موسسات مالی

بانک تات

تاریخ پروژه: آبان ماه 1388
شرح خدمات: پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه ، راه اندازی شبکه وایرلس ... جزئیات پروژه