تلفن های تحت شبکه VOIP

حوزه علمیه مروی

تاریخ پروژه: اردیبهشت ماه 1391 لغایت مهر ماه 1394
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه، پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه، ... جزئیات پروژه