سخت افزار کامپیوتر

حوزه علمیه مروی

تاریخ پروژه: اردیبهشت ماه 1391 لغایت مهر ماه 1394
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه، پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه، ... جزئیات پروژه

حوزه علمیه صدر

تاریخ پروژه: مهر ماه 1389
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات شبکه و پیاده سازی شبکه ... جزئیات پروژه

مستر دیزی

تاریخ پروژه: آذر ماه 1394
شرح خدمات: سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات و پیاده سازی دوربین مدار بسته ... جزئیات پروژه