پشتیبانی

حوزه علمیه مروی

تاریخ پروژه: اردیبهشت ماه 1391 لغایت مهر ماه 1394
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه، پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه، ... جزئیات پروژه

شرکت سانا عایق

تاریخ پروژه: خرداد ماه 1393
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه و پشتیبانی رایانه ها، شبکه پسیو و اکتیو، تامین تجهیزات برق ... جزئیات پروژه