تجهیزات برق اضطراری

شرکت سانا عایق

تاریخ پروژه: خرداد ماه 1393
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه و پشتیبانی رایانه ها، شبکه پسیو و اکتیو، تامین تجهیزات برق ... جزئیات پروژه

هتل اسکان

تاریخ پروژه: تیر ماه 1391
شرح خدمات: تجهیزات شبکه، تامین سیستم برق اضطراری -UPS، پیاده سازی شبکه وایرلس و راه اندازی ... جزئیات پروژه

شرکت بیمه حافظ

تاریخ پروژه: فروردین ماه 1392
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه و سخت افزار رایانه و تجهیزات دوربین مداربسته و قرارداد پشتیبانی ... جزئیات پروژه