حوزه علمیه صدر

تاریخ پروژه: مهر ماه 1389
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات شبکه و پیاده سازی شبکه ... جزئیات پروژه

شرکت عطا درمان

تاریخ پروژه: تیر ماه 1394
شرح خدمات: راه اندازی دوربین مدار بسته، تامین تجهیزات برق اضطراری - UPS، پیاده سازی پسیو ... جزئیات پروژه