تلفن های VoIP

تلفن های VoIP نقش زیادی در کارایی، کیفیت و امکانات یک سیستم تلفنی VoIP دارند.

تلفن هایی که میتوانند برای دسترسی به سیستم VoIP مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از

  • تلفن های سخت افزاریVoIPرایج ترین نوع ترمینال های کاربران تلفن هایVoIPهستند که با کابل شبکه به سیستم تلفنی متصل میشوند .
  • ·تلفن های نرم افزاریVoIPنرم افزارهایی هستند که بر روی کامپیوتر نصب میشوند و دقیقا مانند تلفن سخت افزاری به سیستمVoIPدسترسی دارند .
  • تلفن های ویپUSBاین تلفن ها به تنهایی قابل استفاده نیستند و باید حتما با یک کابلUSBبه کامپیوتری وصل شوند که دارای اتصال شبکه است .
  • تلفن های بیسیمVoIPاین محصولات هم به صورتWiFiو هم به صورتDECTعرضه میشوند و به کاربران امکان تحرک هنگام تماس تلفنی میدهند .

عضویت در خبرنامه

لطفا برای عضویت در خبرنامه آدرس ایمیل خود را وارد نموده و کلید عضویت را بزنید .

لیست قیمت