شبکه بی سیم

بانک تات

تاریخ پروژه: آبان ماه 1388
شرح خدمات: پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه ، راه اندازی شبکه وایرلس ... جزئیات پروژه

هتل هالی

تاریخ پروژه: مهر ماه 1389
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه، پیاده سازی پسیو شبکه، راه اندازی شبکه وایرلس ... جزئیات پروژه

هتل ایرانشهر

تاریخ پروژه: اسفند ماه 1390
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه، تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، پیاده سازی شبکه بی ... جزئیات پروژه

هتل اسکان

تاریخ پروژه: تیر ماه 1391
شرح خدمات: تجهیزات شبکه، تامین سیستم برق اضطراری -UPS، پیاده سازی شبکه وایرلس و راه اندازی ... جزئیات پروژه