تامین سخت افزاری

دبیرستان فیض

تاریخ پروژه: اسفند ماه 1393
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات شبکه، پیاده سازی پسیو شبکه، ... جزئیات پروژه

هتل ایرانشهر

تاریخ پروژه: اسفند ماه 1390
شرح خدمات: تامین تجهیزات شبکه، تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، پیاده سازی شبکه بی ... جزئیات پروژه