مراکز آموزشی

حوزه علمیه مروی

تاریخ پروژه: اردیبهشت ماه 1391 لغایت مهر ماه 1394
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه، پیاده سازی پسیو و اکتیو شبکه، ... جزئیات پروژه

دبیرستان فیض

تاریخ پروژه: اسفند ماه 1393
شرح خدمات: تامین سخت افزار رایانه و نوت بوک، تامین تجهیزات شبکه، پیاده سازی پسیو شبکه، ... جزئیات پروژه